Πρόγραμμα Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2020

Όλα τα Μαθήματα είναι διάρκειας 45′

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11.00
Total Body
11.00 - 12.00
12.00
Flexibility
12.00 - 13.00
19.00
CrossBox Group
19.00 - 20.00
Pilates mat
19.00 - 20.00
CrossBox Group
19.00 - 20.00
Pilates mat
19.00 - 20.00
CrossBox Group
19.00 - 20.00
20.00
CrossBox Group
20.00 - 21.00
Total Body
20.00 - 21.00
CrossBox Group
20.00 - 21.00
Flexibility
20.00 - 21.00
CrossBox Group
20.00 - 21.00
21.00
CrossBox Group
21.00 - 22.00
TRX
21.00 - 22.00
CrossBox Group
21.00 - 22.00
TRX
21.00 - 22.00
CrossBox Group
21.00 - 22.00

Δευτέρα

 • CrossBox Group
  19.00 - 20.00
 • CrossBox Group
  20.00 - 21.00
 • CrossBox Group
  21.00 - 22.00

Τρίτη

 • Pilates mat
  19.00 - 20.00
 • Total Body
  20.00 - 21.00
 • TRX
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • CrossBox Group
  19.00 - 20.00
 • CrossBox Group
  20.00 - 21.00
 • CrossBox Group
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Pilates mat
  19.00 - 20.00
 • Flexibility
  20.00 - 21.00
 • TRX
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • CrossBox Group
  19.00 - 20.00
 • CrossBox Group
  20.00 - 21.00
 • CrossBox Group
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • Total Body
  11.00 - 12.00
 • Flexibility
  12.00 - 13.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11.00
Total Body
11.00 - 12.00
12.00
Flexibility
12.00 - 13.00
19.00
Pilates mat
19.00 - 20.00
Pilates mat
19.00 - 20.00
20.00
Total Body
20.00 - 21.00
Flexibility
20.00 - 21.00
21.00
TRX
21.00 - 22.00
TRX
21.00 - 22.00

Τρίτη

 • Pilates mat
  19.00 - 20.00
 • Total Body
  20.00 - 21.00
 • TRX
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Pilates mat
  19.00 - 20.00
 • Flexibility
  20.00 - 21.00
 • TRX
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • Total Body
  11.00 - 12.00
 • Flexibility
  12.00 - 13.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19.00
CrossBox Group
19.00 - 20.00
CrossBox Group
19.00 - 20.00
CrossBox Group
19.00 - 20.00
20.00
CrossBox Group
20.00 - 21.00
CrossBox Group
20.00 - 21.00
CrossBox Group
20.00 - 21.00
21.00
CrossBox Group
21.00 - 22.00
CrossBox Group
21.00 - 22.00
CrossBox Group
21.00 - 22.00

Δευτέρα

 • CrossBox Group
  19.00 - 20.00
 • CrossBox Group
  20.00 - 21.00
 • CrossBox Group
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • CrossBox Group
  19.00 - 20.00
 • CrossBox Group
  20.00 - 21.00
 • CrossBox Group
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • CrossBox Group
  19.00 - 20.00
 • CrossBox Group
  20.00 - 21.00
 • CrossBox Group
  21.00 - 22.00
No events available!
+