Πρόγραμμα Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021

Όλα τα Μαθήματα είναι διάρκειας 45′

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00
Pilates
09.00 - 09.45
Pilates
09.00 - 09.45
Body Balance
09.00 - 09.45
BodyPump
09.00 - 09.45
Pilates
09.00 - 09.45
11.00
BodyPump
11.00 - 11.45
12.00
Body Balance
12.00 - 12.45
18.00
BodyPump
18.00 - 18.45

CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
Body Balance
18.00 - 18.45

CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
CORE 30
18.00 - 18.45

CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
CrossBox Group 1
18.00 - 18.45

Pilates
18.00 - 18.45
CORE 30
18.00 - 18.45

CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
19.00
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45

Pilates
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45

ZUMBA
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45

Pilates
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45

ZUMBA
19.00 - 19.45
BodyPump
19.00 - 19.45

CrossBox Group 2
19.00 - 19.45
20.00
Body Balance
20.00 - 20.45

CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45

LesMills tone
20.00 - 20.45
BodyPump
20.00 - 20.45

CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45

LesMills tone
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45

Pilates
20.00 - 20.45
21.00
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45

TRX Force
21.00 - 21.45
BodyPump
21.00 - 21.45

CrossBox Group 4
21.00 - 21.45
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45

TRX Force
21.00 - 21.45
Body Balance
21.00 - 21.45

CrossBox Group 4
21.00 - 21.45
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45

TRX
21.00 - 21.45

Δευτέρα

 • Pilates
  09.00 - 09.45
 • BodyPump
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • Pilates
  19.00 - 19.45
 • Body Balance
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45
 • TRX Force
  21.00 - 21.45

Τρίτη

 • Pilates
  09.00 - 09.45
 • Body Balance
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • ZUMBA
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • LesMills tone
  20.00 - 20.45
 • BodyPump
  21.00 - 21.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45

Τετάρτη

 • Body Balance
  09.00 - 09.45
 • CORE 30
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • Pilates
  19.00 - 19.45
 • BodyPump
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45
 • TRX Force
  21.00 - 21.45

Πέμπτη

 • BodyPump
  09.00 - 09.45
 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • Pilates
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • ZUMBA
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • LesMills tone
  20.00 - 20.45
 • Body Balance
  21.00 - 21.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45

Παρασκευή

 • Pilates
  09.00 - 09.45
 • CORE 30
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • BodyPump
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • Pilates
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45
 • TRX
  21.00 - 21.45

Σάββατο

 • BodyPump
  11.00 - 11.45
 • Body Balance
  12.00 - 12.45
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00
Pilates
09.00 - 09.45
Pilates
09.00 - 09.45
Body Balance
09.00 - 09.45
BodyPump
09.00 - 09.45
Pilates
09.00 - 09.45
11.00
BodyPump
11.00 - 11.45
12.00
Body Balance
12.00 - 12.45
18.00
BodyPump
18.00 - 18.45
Body Balance
18.00 - 18.45
CORE 30
18.00 - 18.45
Pilates
18.00 - 18.45
CORE 30
18.00 - 18.45
19.00
Pilates
19.00 - 19.45
ZUMBA
19.00 - 19.45
Pilates
19.00 - 19.45
ZUMBA
19.00 - 19.45
BodyPump
19.00 - 19.45
20.00
Body Balance
20.00 - 20.45
LesMills tone
20.00 - 20.45
BodyPump
20.00 - 20.45
LesMills tone
20.00 - 20.45
Pilates
20.00 - 20.45
21.00
TRX Force
21.00 - 21.45
BodyPump
21.00 - 21.45
TRX Force
21.00 - 21.45
Body Balance
21.00 - 21.45
TRX
21.00 - 21.45

Δευτέρα

 • Pilates
  09.00 - 09.45
 • BodyPump
  18.00 - 18.45
 • Pilates
  19.00 - 19.45
 • Body Balance
  20.00 - 20.45
 • TRX Force
  21.00 - 21.45

Τρίτη

 • Pilates
  09.00 - 09.45
 • Body Balance
  18.00 - 18.45
 • ZUMBA
  19.00 - 19.45
 • LesMills tone
  20.00 - 20.45
 • BodyPump
  21.00 - 21.45

Τετάρτη

 • Body Balance
  09.00 - 09.45
 • CORE 30
  18.00 - 18.45
 • Pilates
  19.00 - 19.45
 • BodyPump
  20.00 - 20.45
 • TRX Force
  21.00 - 21.45

Πέμπτη

 • BodyPump
  09.00 - 09.45
 • Pilates
  18.00 - 18.45
 • ZUMBA
  19.00 - 19.45
 • LesMills tone
  20.00 - 20.45
 • Body Balance
  21.00 - 21.45

Παρασκευή

 • Pilates
  09.00 - 09.45
 • CORE 30
  18.00 - 18.45
 • BodyPump
  19.00 - 19.45
 • Pilates
  20.00 - 20.45
 • TRX
  21.00 - 21.45

Σάββατο

 • BodyPump
  11.00 - 11.45
 • Body Balance
  12.00 - 12.45
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18.00
CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
CrossBox Group 1
18.00 - 18.45
19.00
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45
CrossBox Group 2
19.00 - 19.45
20.00
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
CrossBox Group 3
20.00 - 20.45
21.00
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45
CrossBox Group 4
21.00 - 21.45

Δευτέρα

 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45

Τρίτη

 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45

Τετάρτη

 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45

Πέμπτη

 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45

Παρασκευή

 • CrossBox Group 1
  18.00 - 18.45
 • CrossBox Group 2
  19.00 - 19.45
 • CrossBox Group 3
  20.00 - 20.45
 • CrossBox Group 4
  21.00 - 21.45
No events available!