Πρόγραμμα 2018-2019

*Τα προγράμματα: LesMills TonePilates και Core 30’ ξεκινάνε από την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00
Pilates
09.00 - 10.00
Pilates
09.00 - 10.00
10.00
TRX
10.00 - 11.00
CORE 30
10.00 - 10.30
Pilates
10.00 - 11.00
11.00
BodyPump
11.00 - 12.00
17.00
CORE 30
17.30 - 18.00
Pilates
17.00 - 18.00
CORE 30
17.30 - 18.00
Pilates
17.00 - 18.00
18.00
BodyPump
18.00 - 19.00
LesMills

Functional Movement
18.00 - 19.00
LesMills Tone
18.00 - 19.00

Raise the Bar CF
18.00 - 19.00
Feel the Burn
18.00 - 19.00

Pilates
18.00 - 19.00
BodyPump
18.00 - 19.00

Keep Calm & Squat On
18.00 - 19.00
LesMills Tone
18.00 - 19.00

Strength and Fitness
18.00 - 19.00
Cross Box Wod
18.00 - 19.00
19.00
Functional Movement
19.00 - 20.00

ZUMBA
19.00 - 20.00
Body Balance
19.00 - 20.00
LesMills

Raise the Bar CF
19.00 - 20.00
BodyPump
19.00 - 20.00
LesMills

Feel the Burn
19.00 - 20.00
Keep Calm & Squat On
19.00 - 20.00

ZUMBA
19.00 - 20.00
BodyPump
19.00 - 20.00

Strength and Fitness
19.00 - 20.00
Body Balance
19.00 - 20.00

Cross Box Wod
19.00 - 20.00
20.00
Functional Movement
20.00 - 21.00

TRX force
20.00 - 21.00
BODYBOX
20.00 - 21.00

Raise the Bar CF
20.00 - 21.00
Feel the Burn
20.00 - 21.00

TRX
20.00 - 21.00
Body Balance
20.00 - 21.00
LesMills

Keep Calm & Squat On
20.00 - 21.00
Pilates
20.00 - 21.00

Strength and Fitness
20.00 - 21.00
21.00
Body Balance
21.00 - 22.00
LesMills

Functional Movement
21.00 - 22.00
BodyPump
21.00 - 22.00
LesMills

Raise the Bar CF
21.00 - 22.00
Body Balance
21.00 - 22.00

Feel the Burn
21.00 - 22.00
Keep Calm & Squat On
21.00 - 22.00

TRX force
21.00 - 22.00
BODYBOX
21.00 - 22.00

Strength and Fitness
21.00 - 22.00
22.00
Functional Movement
22.00 - 23.00
Keep Calm & Squat On
22.00 - 23.00

Δευτέρα

 • Pilates
  09.00 - 10.00
 • CORE 30
  17.30 - 18.00
 • BodyPump
  18.00 - 19.00
 • Functional Movement
  18.00 - 19.00
 • Functional Movement
  19.00 - 20.00
 • ZUMBA
  19.00 - 20.00
 • Functional Movement
  20.00 - 21.00
 • TRX force
  20.00 - 21.00
 • Body Balance
  21.00 - 22.00
 • Functional Movement
  21.00 - 22.00
 • Functional Movement
  22.00 - 23.00

Τρίτη

 • TRX
  10.00 - 11.00
 • Pilates
  17.00 - 18.00
 • LesMills Tone
  18.00 - 19.00
 • Raise the Bar CF
  18.00 - 19.00
 • Body Balance
  19.00 - 20.00
 • Raise the Bar CF
  19.00 - 20.00
 • BODYBOX
  20.00 - 21.00
 • Raise the Bar CF
  20.00 - 21.00
 • BodyPump
  21.00 - 22.00
 • Raise the Bar CF
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • CORE 30
  10.00 - 10.30
 • CORE 30
  17.30 - 18.00
 • Feel the Burn
  18.00 - 19.00
 • Pilates
  18.00 - 19.00
 • BodyPump
  19.00 - 20.00
 • Feel the Burn
  19.00 - 20.00
 • Feel the Burn
  20.00 - 21.00
 • TRX
  20.00 - 21.00
 • Body Balance
  21.00 - 22.00
 • Feel the Burn
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Pilates
  09.00 - 10.00
 • Pilates
  17.00 - 18.00
 • BodyPump
  18.00 - 19.00
 • Keep Calm & Squat On
  18.00 - 19.00
 • Keep Calm & Squat On
  19.00 - 20.00
 • ZUMBA
  19.00 - 20.00
 • Body Balance
  20.00 - 21.00
 • Keep Calm & Squat On
  20.00 - 21.00
 • Keep Calm & Squat On
  21.00 - 22.00
 • TRX force
  21.00 - 22.00
 • Keep Calm & Squat On
  22.00 - 23.00

Παρασκευή

 • Pilates
  10.00 - 11.00
 • LesMills Tone
  18.00 - 19.00
 • Strength and Fitness
  18.00 - 19.00
 • BodyPump
  19.00 - 20.00
 • Strength and Fitness
  19.00 - 20.00
 • Pilates
  20.00 - 21.00
 • Strength and Fitness
  20.00 - 21.00
 • BODYBOX
  21.00 - 22.00
 • Strength and Fitness
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • BodyPump
  11.00 - 12.00
 • Cross Box Wod
  18.00 - 19.00
 • Body Balance
  19.00 - 20.00
 • Cross Box Wod
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00
Pilates
09.00 - 10.00
Pilates
09.00 - 10.00
10.00
TRX
10.00 - 11.00
CORE 30
10.00 - 10.30
Pilates
10.00 - 11.00
11.00
BodyPump
11.00 - 12.00
17.00
CORE 30
17.30 - 18.00
Pilates
17.00 - 18.00
CORE 30
17.30 - 18.00
Pilates
17.00 - 18.00
18.00
BodyPump
18.00 - 19.00
LesMills
LesMills Tone
18.00 - 19.00
Pilates
18.00 - 19.00
BodyPump
18.00 - 19.00
LesMills Tone
18.00 - 19.00
19.00
ZUMBA
19.00 - 20.00
Body Balance
19.00 - 20.00
LesMills
BodyPump
19.00 - 20.00
LesMills
ZUMBA
19.00 - 20.00
BodyPump
19.00 - 20.00
Body Balance
19.00 - 20.00
20.00
TRX force
20.00 - 21.00
BODYBOX
20.00 - 21.00
TRX
20.00 - 21.00
Body Balance
20.00 - 21.00
LesMills
Pilates
20.00 - 21.00
21.00
Body Balance
21.00 - 22.00
LesMills
BodyPump
21.00 - 22.00
LesMills
Body Balance
21.00 - 22.00
TRX force
21.00 - 22.00
BODYBOX
21.00 - 22.00

Δευτέρα

 • Pilates
  09.00 - 10.00
 • CORE 30
  17.30 - 18.00
 • BodyPump
  18.00 - 19.00
 • ZUMBA
  19.00 - 20.00
 • TRX force
  20.00 - 21.00
 • Body Balance
  21.00 - 22.00

Τρίτη

 • TRX
  10.00 - 11.00
 • Pilates
  17.00 - 18.00
 • LesMills Tone
  18.00 - 19.00
 • Body Balance
  19.00 - 20.00
 • BODYBOX
  20.00 - 21.00
 • BodyPump
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • CORE 30
  10.00 - 10.30
 • CORE 30
  17.30 - 18.00
 • Pilates
  18.00 - 19.00
 • BodyPump
  19.00 - 20.00
 • TRX
  20.00 - 21.00
 • Body Balance
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Pilates
  09.00 - 10.00
 • Pilates
  17.00 - 18.00
 • BodyPump
  18.00 - 19.00
 • ZUMBA
  19.00 - 20.00
 • Body Balance
  20.00 - 21.00
 • TRX force
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • Pilates
  10.00 - 11.00
 • LesMills Tone
  18.00 - 19.00
 • BodyPump
  19.00 - 20.00
 • Pilates
  20.00 - 21.00
 • BODYBOX
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • BodyPump
  11.00 - 12.00
 • Body Balance
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18.00
Functional Movement
18.00 - 19.00
Raise the Bar CF
18.00 - 19.00
Feel the Burn
18.00 - 19.00
Keep Calm & Squat On
18.00 - 19.00
Strength and Fitness
18.00 - 19.00
Cross Box Wod
18.00 - 19.00
19.00
Functional Movement
19.00 - 20.00
Raise the Bar CF
19.00 - 20.00
Feel the Burn
19.00 - 20.00
Keep Calm & Squat On
19.00 - 20.00
Strength and Fitness
19.00 - 20.00
Cross Box Wod
19.00 - 20.00
20.00
Functional Movement
20.00 - 21.00
Raise the Bar CF
20.00 - 21.00
Feel the Burn
20.00 - 21.00
Keep Calm & Squat On
20.00 - 21.00
Strength and Fitness
20.00 - 21.00
21.00
Functional Movement
21.00 - 22.00
Raise the Bar CF
21.00 - 22.00
Feel the Burn
21.00 - 22.00
Keep Calm & Squat On
21.00 - 22.00
Strength and Fitness
21.00 - 22.00
22.00
Functional Movement
22.00 - 23.00
Keep Calm & Squat On
22.00 - 23.00

Δευτέρα

 • Functional Movement
  18.00 - 19.00
 • Functional Movement
  19.00 - 20.00
 • Functional Movement
  20.00 - 21.00
 • Functional Movement
  21.00 - 22.00
 • Functional Movement
  22.00 - 23.00

Τρίτη

 • Raise the Bar CF
  18.00 - 19.00
 • Raise the Bar CF
  19.00 - 20.00
 • Raise the Bar CF
  20.00 - 21.00
 • Raise the Bar CF
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • Feel the Burn
  18.00 - 19.00
 • Feel the Burn
  19.00 - 20.00
 • Feel the Burn
  20.00 - 21.00
 • Feel the Burn
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Keep Calm & Squat On
  18.00 - 19.00
 • Keep Calm & Squat On
  19.00 - 20.00
 • Keep Calm & Squat On
  20.00 - 21.00
 • Keep Calm & Squat On
  21.00 - 22.00
 • Keep Calm & Squat On
  22.00 - 23.00

Παρασκευή

 • Strength and Fitness
  18.00 - 19.00
 • Strength and Fitness
  19.00 - 20.00
 • Strength and Fitness
  20.00 - 21.00
 • Strength and Fitness
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • Cross Box Wod
  18.00 - 19.00
 • Cross Box Wod
  19.00 - 20.00
No events available!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο